Khải thị 19:17

Khải thị 19:17 BPT

Sau đó tôi thấy một thiên sứ đứng giữa mặt trời. Người kêu lớn cùng các loài chim đang bay giữa trời rằng, “Hãy đến nhóm lại dự tiệc lớn của Thượng Đế
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share