Khải thị 19:1

Khải thị 19:1 BPT

Sau các việc ấy, tôi nghe như tiếng của rất đông người trên thiên đàng hô lên rằng: “Ha-lê-lu-gia! Sự đắc thắng, vinh hiển và quyền năng thuộc về Thượng Đế
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share