Thi thiên 88
BPT

Thi thiên 88

88
Lời kêu ca buồn thảm
Bài ca ngợi của con cháu Cô-rê soạn cho nhạc trưởng. Lời cầu nguyện xin CHÚA chữa bệnh. Theo giọng Ma-ha-lát Lê-an-nốt. Thể mạch-kinh# của Hê-man người Ếch-ra-hít.
1Chúa ôi, Ngài là Thượng Đế, Đấng cứu tôi.
Cả ngày lẫn đêm, tôi kêu cầu cùng Chúa.
2Xin hãy nghe lời khẩn nguyện tôi,
lắng nghe tiếng kêu xin của tôi.
3Đời tôi đầy khốn khổ, tôi hầu như sắp chết.
4Người ta nghĩ rằng tôi đang đi xuống mồ.
Tôi như người kiệt sức.
5Tôi bị bỏ mặc cho chết,
như xác nằm trong mồ,
như những kẻ mà Ngài không nhớ tới nữa,
hoàn toàn bị cách xa quyền năng Chúa.
6Chúa đã đặt tôi trong mồ sâu tăm tối của sự chết.
7Cơn giận Ngài nổi phừng cùng tôi;
các lượn sóng Chúa bao trùm tôi.
Xê-la
8Chúa đã làm cho bạn hữu tôi xa lánh tôi,
khiến họ ghét tôi.
Tôi bị mắc kẹt không thoát được.
9Mắt tôi lòa vì than khóc.
Chúa ôi, tôi cầu nguyện cùng Chúa mỗi ngày.
Tôi giơ tay lên cầu nguyện cùng Chúa.
10Ngài có tỏ phép lạ cho người chết không?
Họ có sống dậy để ca ngợi Ngài không?
Xê-la
11Tình yêu Ngài có được rao truyền nơi huyệt mả không?
Sự thành tín Ngài có được rao giảng nơi cõi chết#cõi chết 88:11 Hay “A-ba-đôn.” Tiếng Hê-bơ-rơ nghĩa là “chết” hay “hủy diệt.” Xem Khải 9:11. không?
12Phép lạ Ngài có được biết đến trong mồ mả đen tối không?
Sự nhân từ Ngài có được biết đến nơi đất lãng quên không?
13Nhưng Chúa ôi, tôi đã kêu cứu cùng Ngài;
mỗi sáng tôi cầu nguyện với Ngài.
14Lạy Chúa, sao Ngài lìa bỏ tôi?
Sao Ngài ẩn mặt cùng tôi?
15Tôi yếu ớt và hấp hối từ khi còn trẻ.
Tôi gánh chịu sự kinh khiếp của Ngài,
tôi hoàn toàn kiệt quệ.
16Ngài đã nổi giận cùng tôi,
cơn kinh khiếp của Chúa tàn hại tôi.
17Chúng vây tôi hằng ngày như nước lụt.
Chúng đến quanh tôi.
18Ngài đã lấy người thân và bạn bè tôi đi.
Tôi phải làm bạn với bóng tối.