Thi thiên 87:3

Thi thiên 87:3 BPT

Hỡi thành của Thượng Đế, người ta nói rất nhiều điều kỳ diệu về ngươi. Xê-la
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 87:3