Thi thiên 83:3

Thi thiên 83:3 BPT

Chúng âm mưu chống lại dân Ngài; chúng định tâm nghịch những kẻ Ngài yêu dấu.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 83:3