Thi thiên 83:17

Thi thiên 83:17 BPT

Xin khiến chúng sợ hãi và sỉ nhục mãi mãi. Xin hãy sỉ nhục và tiêu diệt chúng đi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 83:17