Thi thiên 83:15

Thi thiên 83:15 BPT

Xin dùng giông bão của Ngài rượt đuổi chúng, và dùng gió lốc khiến chúng hoảng sợ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 83:15