Thi thiên 83:14

Thi thiên 83:14 BPT

Xin Ngài hãy thiêu đốt chúng như lửa đốt rừng, như các luồng lửa thiêu rụi các đồi núi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 83:14