Thi thiên 83:13

Thi thiên 83:13 BPT

Lạy Thượng Đế, xin hãy khiến chúng như cỏ rơm, như trấu bị gió thổi bay.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 83:13