Thi thiên 81:9

Thi thiên 81:9 BPT

Ngươi không được có các thần khác; ngươi không được thờ phụng các thần ngoại quốc.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share