Thi thiên 81:5

Thi thiên 81:5 BPT

Ngài ban qui tắc nầy cho nhà Giô-xép, khi họ ra khỏi đất Ai-cập. Tôi nghe một thứ tiếng mà tôi không hiểu bảo rằng
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.