Thi thiên 81:3

Thi thiên 81:3 BPT

Hãy thổi kèn vào ngày Trăng Mới, trỗi lên lúc trăng tròn để ăn mừng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share