Thi thiên 81:15

Thi thiên 81:15 BPT

Những kẻ ghét Chúa sẽ cúi đầu trước mặt Ngài. Chúng sẽ bị trừng phạt đời đời.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share