Thi thiên 81:14

Thi thiên 81:14 BPT

Như thế ta mới có thể mau chóng đánh bại kẻ thù của họ và trở tay nghịch lại địch thủ họ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 81:14