Thi thiên 81:1

Thi thiên 81:1 BPT

Hãy hát mừng cho Thượng Đế, sức mạnh của chúng ta; hãy cất tiếng hoan hô Thượng Đế của Gia-cốp.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share