Thi thiên 80:5

Thi thiên 80:5 BPT

Ngài khiến dân Ngài sống bằng nước mắt; Ngài bắt họ uống giọt lệ tràn trề.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share