Thi thiên 80:4

Thi thiên 80:4 BPT

Lạy Chúa là Thượng Đế Toàn Năng, Ngài sẽ tức giận về lời cầu nguyện của con dân Ngài cho đến bao giờ?
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share