Thi thiên 80:17

Thi thiên 80:17 BPT

Xin hãy dùng tay Ngài tiếp sức cho kẻ Ngài đã chọn lựa. Xin giúp đỡ những người mà Ngài đã nuôi nấng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share