Thi thiên 80:16

Thi thiên 80:16 BPT

Nhưng nay nó bị chặt và chụm lửa; Cái nhìn giận dữ của Ngài cũng đủ tiêu diệt chúng tôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share