Thi thiên 80:12

Thi thiên 80:12 BPT

Lạy Thượng Đế, tại sao Ngài phá sập các vách tường che chở nó? Nay thì người qua kẻ lại đều hái trái nó.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share