Thi thiên 80:10

Thi thiên 80:10 BPT

Bóng mát chúng tôi che phủ các núi. Nhánh của chúng tôi che phủ các cây hương nam hùng mạnh.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share