Thi thiên 76:8

Thi thiên 76:8 BPT

Từ trời Chúa ra quyết định, cả đất đều sợ hãi và im lặng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 76:8