Thi thiên 7
BPT

Thi thiên 7

7
Cầu xin được đối xử công bằng
Bài ca của Đa-vít theo điệu Si-gai#điệu Si-gai Thi thiên 7 Có thể là một điệu hát buồn thảm và đầy tình cảm.. Ông hát bài nầy cho CHÚA về vụ Cút, người Bên-gia-min.
1Lạy CHÚA là Thượng Đế tôi,
tôi trông cậy Ngài che chở tôi.
Xin giải cứu tôi khỏi các kẻ
đang rượt đuổi tôi.
2Nếu không chúng nó sẽ xé xác tôi như sư tử.
Chúng sẽ phanh thây tôi,
không ai cứu giúp.
3Lạy CHÚA là Thượng Đế tôi ôi,
tôi đã làm gì?
Tay tôi có làm gì quấy không?
4Tôi có đối xử bất công với bạn hữu#bạn hữu 7:4 Hay “đồng minh.” tôi
hay vô cớ ăn cắp đồ của kẻ thù tôi không?
5Nếu tôi có làm những điều ấy thì cầu cho kẻ thù tôi rượt theo bắt được tôi.
Mong cho nó chà đạp tôi dưới cát bụi
và chôn vùi tôi xuống đất đen.
Xê-la
6Lạy CHÚA, xin hãy nổi thịnh nộ đứng dậy#Lạy CHÚA, … đứng dậy 7:6 Dân chúng nói câu nầy khi họ mang Rương Giao Ước vào mặt trận để chứng tỏ Thượng Đế ở với họ. Xem Dân 10:35-36.;
chống lại cơn giận của kẻ thù tôi.
Thượng Đế tôi ơi, xin hãy đứng dậy và định ngày xét xử.
7Xin hãy nhóm họp các dân lại quanh Ngài
và trên ngôi cao từ trời xét xử chúng.
8Lạy CHÚA xin hãy xét xử các dân.
Lạy CHÚA, xin bênh vực tôi vì tôi làm điều phải,
Lạy Thượng Đế tối cao,
tôi không làm điều gì quấy.
9Lạy Thượng Đế, Ngài luôn luôn làm điều phải.
Ngài biết tư tưởng và cảm nghĩ
của lòng chúng tôi.
Xin hãy ngăn chận hành vi kẻ ác
và cứu giúp kẻ làm điều phải.
10Thượng Đế che phủ tôi
như cái thuẫn đỡ;
Ngài cứu những kẻ có lòng ngay thật.
11Thượng Đế phân xử theo lẽ công bằng,
Ngài luôn sẵn sàng trừng phạt kẻ ác.
12Nếu kẻ ác không ăn năn,
thì Thượng Đế sẽ mài gươm;
Ngài đã giương cung và nhắm.
13Ngài đã chuẩn bị các khí giới
độc hại; và chế tên lửa.
14Có những kẻ âm mưu điều ác,
gieo rối loạn và tung lời láo khoét.
15Chúng đào hố để kẻ khác sụp,
nhưng chính mình lại rơi vào đó.
16Chính chúng sẽ lâm vào cảnh khốn đốn;
sự hung ác mà chúng gây ra
sẽ trở lại gây hại cho chúng.
17Tôi ca ngợi CHÚA vì Ngài làm
điều công bằng.
Tôi ca tụng Thượng Đế Chí cao.