Thi thiên 69
BPT

Thi thiên 69

69
Lời kêu cứu
Soạn cho nhạc trưởng theo điệu “Hoa huệ.” Bài ca của Đa-vít.
1Lạy Chúa, xin hãy cứu tôi
vì nước đã ngập đến cổ tôi.
2Tôi đang lún xuống bùn hụt chân.
Tôi chìm trong nước sâu,
nước lụt bao phủ tôi.
3Tôi mệt mỏi vì kêu cứu;
cổ họng tôi khan.
Mắt tôi lòa vì trông đợi Ngài cứu tôi.
4Số người ghét tôi vô cớ nhiều hơn tóc trên đầu tôi;
Nhiều kẻ muốn diệt tôi.
Lắm kẻ thù vu cáo tôi.
Chúng bắt tôi trả lại vật mà tôi không hề lấy.
5Lạy Thượng Đế, Ngài biết tôi phạm tội.
Tôi không thể che đậy tội mình trước mặt Ngài.
6Lạy Chúa là Thượng Đế Toàn Năng,
xin đừng để kẻ đặt hi vọng nơi Ngài
bị xấu hổ vì tôi.
Lạy Thượng Đế của Ít-ra-en,
xin đừng để kẻ thờ phụng Ngài bị sỉ nhục vì tôi.
7Vì Ngài mà tôi mang nhục,
mặt tôi đầy nhơ nhuốc.
8Tôi như người xa lạ đối với thân nhân,
như người ngoại quốc đối với các con trai của mẹ tôi.
9Lòng sốt sắng về đền thờ Chúa hoàn toàn chế ngự tôi.
Tôi đau đớn khi người ta sỉ nhục Ngài.
10Khi tôi hạ mình và cữ ăn,
điều đó chỉ khiến chúng chế giễu tôi.
11Chúng trêu chọc tôi
khi tôi mặc áo quần tang.
12Chúng chế giễu tôi giữa chốn công cộng.
Kẻ say rượu đặt bài ca chế nhạo tôi.
13Nhưng, Chúa ôi, tôi cầu khẩn Ngài đáp lời tôi,
vào thời điểm CHÚA định,
vì tình yêu lớn lao của Ngài.
Chỉ Ngài mới cứu tôi được thôi.
14Xin rút tôi lên khỏi bùn lấm,
đừng để tôi lún xuống.
Xin hãy cứu tôi khỏi những kẻ ghét tôi
và khỏi nước sâu.
15Đừng để nước lụt khiến tôi chết đuối,
hoặc để nước sâu trùm lấy tôi
hay mồ mả khép kín quanh tôi.
16Lạy Chúa, xin hãy trả lời tôi vì tình yêu Ngài thật tuyệt diệu.
Vì lòng nhân từ lớn lao Ngài
xin hãy quay sang tôi.
17Xin đừng giấu mặt Ngài khỏi tôi, kẻ tôi tớ Chúa.
Tôi đang gặp khốn khó.
Xin hãy mau giúp đỡ tôi!
18Xin hãy đến gần và cứu tôi;
cứu tôi khỏi kẻ thù tôi.
19Chúa thấy sự sỉ nhục và xấu hổ tôi.
Chúa biết các kẻ thù tôi.
20Những lời sỉ nhục đã làm tan vỡ lòng tôi, khiến tôi kiệt lực.
Tôi mong có người thông cảm nhưng chẳng có ai;
tôi tìm người an ủi, nhưng chẳng thấy người nào.
21Chúng bỏ thuốc độc vào thức ăn tôi,
cho tôi uống giấm.
22Nguyện bữa tiệc chúng trở thành bẫy sập cho chúng,
thành bẫy cho bạn bè chúng.
23Nguyện chúng nó bị đui mù để không còn nhìn thấy.
Nguyện lưng chúng nó khòm xuống vì khốn khổ.
24Xin hãy đổ cơn giận trên chúng nó;
nguyện cơn thịnh nộ Ngài bắt lấy chúng.
25Nguyện chỗ ở chúng bỏ hoang;
cầu cho không ai trú trong lều chúng.
26Chúng nó rượt đuổi kẻ Ngài đã đánh,
và bàn tán về nỗi đau của kẻ
mà Ngài đã làm tổn thương.
27Xin Chúa kết án chúng từ tội ác nầy đến tội ác khác,
đừng tha cho chúng.
28Xin hãy xóa tên chúng khỏi sách sự sống,
và đừng kể tên chúng nó vào sổ chung với người công chính.
29Tôi đau buồn.
Lạy Thượng Đế, nguyện quyền năng cứu vớt của Ngài đến giúp tôi.
30Tôi sẽ lấy bài hát ca tụng Ngài
và tôn vinh Ngài bằng lời cảm tạ.
31Điều đó sẽ làm vừa lòng Ngài hơn dâng súc vật,
hơn cả sinh tế bằng bò đực
có sừng và có móng.
32Người khốn khổ sẽ thấy điều nầy và vui mừng.
Hỡi những ai kính thờ Thượng Đế,
hãy vững lòng lên.
33Chúa lắng nghe những kẻ cùng khốn,
Ngài không khinh dể người bị giam cầm.
34Trời đất hãy ca ngợi Ngài,
biển và mọi sinh vật trong biển hãy hát tôn vinh Ngài.
35Thượng Đế sẽ cứu Giê-ru-sa-lem
và xây lại các thành Giu-đa.
Rồi dân chúng sẽ sống ở đó và nhận lấy nó làm tài sản.
36Dòng dõi của kẻ tôi tớ Ngài sẽ hưởng đất ấy,
những người yêu mến Ngài sẽ sống trong đó.