Thi thiên 67:4

Thi thiên 67:4 BPT

Các dân hãy vui vẻ và hát khen Ngài vì Ngài phân xử các dân một cách công minh. Ngài hướng dẫn các dân trên đất. Xê-la
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.