Thi thiên 66:8

Thi thiên 66:8 BPT

Hỡi các dân, hãy ca ngợi Thượng Đế chúng ta; hãy lớn tiếng hát khen Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share