Thi thiên 66:16

Thi thiên 66:16 BPT

Tất cả những ai kính sợ Chúa, hãy đến nghe, ta sẽ cho các ngươi biết điều Chúa đã làm cho ta.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share