Thi thiên 66:15

Thi thiên 66:15 BPT

Tôi sẽ mang cho Ngài súc vật mập béo, dâng cho Ngài chiên, bò đực và dê đực. Xê-la
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share