Thi thiên 57
BPT

Thi thiên 57

57
Lời cầu nguyện trong cơn khốn khó
Soạn cho nhạc trưởng theo điệu “Chớ tiêu hủy.” Bài mịch-tâm Đa-vít làm khi ông trốn trong hang khỏi tay Sau-lơ.
1Thượng Đế ôi, xin thương xót tôi, đoái đến tôi
vì tôi chạy đến xin Ngài che chở.
Xin cho tôi núp dưới bóng cánh Chúa
cho đến lúc tai họa qua đi.
2Tôi kêu cầu cùng Thượng Đế Chí Cao,
Đấng thực hiện mọi điều cho tôi.
3Từ thiên đàng Ngài cứu giúp tôi.
Ngài trừng phạt kẻ rượt đuổi tôi.
Xê-la
Sai tình yêu và sự chân thật Ngài đến cùng tôi.
4Kẻ thù tôi vây quanh tôi như sư tử.
Tôi phải nằm giữa đám sư tử.
Răng chúng nó nhọn như lưỡi giáo và mũi tên,
lưỡi chúng nó sắc bén như gươm.
5Thượng Đế cao cả hơn các từng trời;
sự oai nghiêm Ngài bao trùm cả đất.
6Chúng giăng bẫy cho tôi sập.
Chúng đào hố trên lối đi tôi,
nhưng chính chúng lại té xuống đó.
Xê-la
7Thượng Đế ôi, tôi đã sẵn sàng cả linh hồn và tấm lòng,
để hát ca ngợi Ngài.
8Linh hồn ơi, hãy thức dậy.
Tôi sẽ đánh thức bình minh.
Đờn cầm và đờn sắt ơi, hãy tỉnh giấc!
9Lạy Chúa, tôi sẽ ca ngợi Ngài giữa muôn dân;
Tôi sẽ hát ca ngợi Ngài giữa các nước.
10Tình yêu cao cả của Chúa vượt trên các từng trời;
chân lý Ngài vút đến tận mây xanh.
11Lạy Chúa, Ngài vượt cao hơn các từng trời.
Nguyện vinh hiển Ngài bao phủ khắp đất.