Thi thiên 52:9

Thi thiên 52:9 BPT

Lạy Thượng Đế, tôi sẽ cảm tạ Ngài muôn đời về những việc Ngài làm. Tôi sẽ tin cậy danh Ngài cùng với những người thờ phụng Ngài vì Ngài nhân từ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share