Thi thiên 52:7

Thi thiên 52:7 BPT

“Hãy xem số phận của kẻ không nhờ cậy Thượng Đế mà ỷ lại vào tiền tài. Nó càng ngày càng mạnh thêm trong mưu ác.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share