Thi thiên 52:2

Thi thiên 52:2 BPT

Ngươi lập mưu ác. Lưỡi ngươi như dao cạo bén, toàn bịa đặt điều dối trá.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share