Thi thiên 47:7

Thi thiên 47:7 BPT

Thượng Đế là Vua trên khắp thế gian nên chúng ta hãy hát ca ngợi Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share