Thi thiên 47:6

Thi thiên 47:6 BPT

Hãy ca ngợi Thượng Đế. Hãy xướng hát lên. Hãy hát ca tụng vua chúng ta. Hãy ca lên.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share