Thi thiên 47:1

Thi thiên 47:1 BPT

Nầy các dân, hãy vỗ tay. Hãy reo vui cho Thượng Đế.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Thi thiên 47:1

Share