Thi thiên 46
BPT

Thi thiên 46

46
Thượng Đế gìn giữ dân Ngài
Soạn cho nhạc trưởng. Theo điệu a-la-mốt#điệu a-la-mốt Thi thiên 46 Đây có thể là một loại nhạc khí, một điệu nhạc, hoặc một nhóm nhạc sĩ chơi đờn cầm trong ban nhạc của đền thờ. Xem I Sử 15:21.. Thi thiên của con cháu Cô-rê.
1Thượng Đế là nơi che chở và là sức mạnh của chúng tôi.
Ngài luôn luôn cứu giúp trong lúc nguy nan.
2Cho nên chúng tôi chẳng sợ dù cho đất rung động
hay núi non sụp xuống biển,
3Dù cho biển gầm và sủi bọt,
hay núi lay chuyển vì sóng vỗ ầm ầm cũng vậy.
Xê-la
4Có một con sông mang lại niềm vui
cho thành của Thượng Đế,
nơi thánh mà Thượng Đế Chí Cao ngự.
5Thượng Đế ở trong thành đó,
nó sẽ không bị rúng động.
Vừa bình minh Chúa sẽ giúp đỡ thành ấy.
6Các dân tộc và vương quốc
chuyển lay.
Thượng Đế gầm thét, đất liền
sụp đổ.
7Chúa Toàn Năng ở cùng chúng tôi;
Thượng Đế của Gia-cốp là Đấng bảo vệ chúng tôi.
Xê-la
8Hãy đến xem những việc Chúa làm,
những điều diệu kỳ Ngài đã làm ra trên đất.
9Ngài dẹp yên giặc khắp nơi trên đất.
Ngài bẻ gãy cung tên, gươm giáo
và thiêu rụi các chiến xa.
10Thượng Đế phán, “Hãy im lặng và biết ta là Thượng Đế.
Ta là Chủ Tể các dân tộc;
Ta là Đấng Chí Cao trên khắp đất.”
11CHÚA Toàn Năng ở cùng chúng ta;
Thượng Đế của Gia-cốp là Đấng bảo vệ chúng ta.
Xê-la

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.