Thi thiên 43:5

Thi thiên 43:5 BPT

Tại sao tôi buồn thảm? Tại sao tôi bực dọc? Tôi sẽ tiếp tục đặt niềm hi vọng nơi Thượng Đế và sẽ vẫn ca ngợi Ngài, Cứu Chúa và là Thượng Đế tôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share