Thi thiên 43:2

Thi thiên 43:2 BPT

Lạy Thượng Đế, Ngài là sức mạnh của tôi. Sao Ngài từ bỏ tôi? Tại sao tôi phải buồn thảm và bị kẻ thù quấy rối?
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 43:2