Thi thiên 43:1

Thi thiên 43:1 BPT

Lạy Chúa, xin hãy bênh vực tôi. Xin biện hộ cho tôi chống lại những kẻ chẳng theo Ngài. Xin giải cứu tôi khỏi những kẻ dối trá và những kẻ làm ác.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 43:1