Thi thiên 38:9

Thi thiên 38:9 BPT

Lạy CHÚA Ngài biết các nhu cầu tôi; tiếng khóc tôi không giấu được CHÚA.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share