Thi thiên 38:8

Thi thiên 38:8 BPT

Tôi yếu ớt và xây xẩm. Tôi rên rỉ vì đau buồn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share