Thi thiên 38:7

Thi thiên 38:7 BPT

Thân thể tôi nóng sốt, tứ chi tôi đau nhức.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share