Thi thiên 38:6

Thi thiên 38:6 BPT

Tôi đi khòm lưng; suốt ngày buồn thảm.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share