Thi thiên 38:5

Thi thiên 38:5 BPT

Vì các lỗi lầm tôi nên những vết lở của tôi tanh hôi và làm độc.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share