Thi thiên 38:4

Thi thiên 38:4 BPT

Tội lỗi tôi tràn ngập tôi, đè trên tôi như gánh nặng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share