Thi thiên 38:3

Thi thiên 38:3 BPT

Toàn thân tôi đau yếu vì bị Ngài trừng phạt. Vì tội lỗi tôi, thịt xương tôi không còn lành lặn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share