Thi thiên 38:17

Thi thiên 38:17 BPT

Tôi sắp chết, tôi không thể quên những đau đớn tôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share