Thi thiên 38:14

Thi thiên 38:14 BPT

Tôi như người không biết nghe, chẳng đáp một lời.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share