Thi thiên 38:11

Thi thiên 38:11 BPT

Vì các thương tích tôi, cho nên bạn hữu và láng giềng đều xa lánh, còn các thân nhân cũng tránh né.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 38:11