Thi thiên 38:10

Thi thiên 38:10 BPT

Tim tôi hồi hộp, sức lực tôi tiêu tan. Mắt tôi mù lòa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share